GLÄNTAN

59°49'39.8"N 15°40'52.6"E
I två lindar i gläntan i ekdungen nedanför Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg Västmanland.
Verket visades hösten 2018,
sommaren och hösten 2019 och
sommaren och hösten 2020.

 

Gläntan, träd med optiska fibrer installerade.

Foto: Thilda Berglind Mörlid

Gläntan är en interaktiv ljus- och ljudinstallation, som drivs med hjälp av solceller.
I gläntan reagerar installationen på rörelser och skapar klanger med inspiration av skogens väsen och lyser upp trädens stammar och kronor med hundratals optiska nerver.

Skogen är utgångspunkten för ett konstnärligt utforskande kring relationen mellan människa och natur. Verket utforskar vår relation till den levande skogen med inspiration från Tomas Tranströmers dikt Gläntan (1978), och Suzanne Simards forskning kring trädens kommunikation - ett slags internet av Mykorrhiza. Samtidigt är största delen av den svenska skogen odlad, där monokultur tronar med träd av samma art och ålder och som skördas industriellt och lämnar kvar ogästvänliga kalhyggen. I nordisk folktro är skogen hem för övernaturliga väsen och i dagens post-kristna Sverige ett andligt rum, en plats för rekreation och eftertanke. I verket Gläntan är träden inte bara en råvara utan här gestaltas och förkroppsligas en hittills hemlig värld där träd kommunicerar och hjälper varandra, en skog som är ett levande väsen.

Gläntan är en del av projektet Ett kulturliv för alla – konst och kreativa innovativa projekt, med stöd från Skinnskattebergs kommun, Region Västmanland och Kulturrådet och görs i samverkan med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) skogsmästarskolan i Skinnskatteberg och Mälardalens Högskola - med särskilt tack till Staffan Bergman, Maria Lindgren, Staffan Stenhag, Stefan Edentorp, Miro Westlund Radestedt, Thilda Berglind Mörlid, Lennie Carlén Eriksson, Mira Berglind, Bengt Erik Gustafsson, och Martin Ekström.

LINDUO

Linduo är en konstnärsduo bestående av Anna Berglind och Rikard Vilhelm Lindell. Linduo bjuder in till aktivt deltagande och öppnar upp för nya publika möten även utanför de traditionella konstarenorna. Genom sina verk utforskar de interaktion med publiken – relationen mellan kropp och rum, människa och natur. Med hjälp av fysiska och digitala material grundat i perceptionens förkroppsligade fenomenologi inspirerar de till närvaro - återkoppling mellan tanke och känsla, sensorik och intellekt.

Anna Berglind är även verksam som lektor i kommunikation, samhälle och media vid Linköpings universitet.

Rikard Vilhelm Lindell är också docent i datavetenskap vid Mälardalens högskola och kompositör av elektroakustisk musik.